Общи Условия

Този уебсайт се управлява от екипа на ToolsMag. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до ToolsMag. ToolsMag предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт до вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и обявления, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и / или закупите нещо от нас, вие се ангажирате с нашата услуга и се съгласявате да спазвате следните условия и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила. цитирани тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително, но без ограничение, за потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или участници в съдържанието.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, нямате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането се ограничава изрично до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства в Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН
Приемайки тези Условия за ползване, вие заявявате, че сте най-малкото пълнолетен във вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетен във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволи на някой от непълнолетните си зависими лица да използват този сайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете да използвате в Услугата нарушаването на закони във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите Ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Ние си запазваме правото да откажем услуга на никого по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че съдържанието ви (без информация за кредитни карти) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитна карта винаги е криптирана по време на прехвърлянето по мрежата.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата, или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изричното писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин засягат тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И СВОБОДНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, непременно, не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме всяка информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ
Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред Вас или до която и да е трета страна за всяка промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.
Направихме всичко възможно да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продуктисе появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на компютъра ви ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по собствена преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания, или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКАТА
Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. По собствена преценка можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или по същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме дадена поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за плащане / телефонния номер, предоставени по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглежда са поставени от търговци, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга информация, включително имейл адреса и номера на кредитни карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито контролираме, нито въвеждаме.
Вие приемате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти, каквито са и каквито са налични, без никакви гаранции, представяния или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на опционални инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик (ци) от трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително издаването на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждане или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате с каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси, свързани с продукти на трети страни, трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПОДАВАНЕ
Ако, по наша молба, изпращате определени конкретни заявки (например записи за състезания) или без искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно, "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме във всеки носител всички коментари, които сте ни изпратили. Ние сме и няма да имаме никакво задължение (1) да поддържаме всякакви коментари в доверие; (2) да изплати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на коментари.
Можем, но нямаме задължение да следим, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на някоя от страните или тези Условия за ползване ,
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакво право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, личност или друго лично право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да продължат в клеветнически или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или нецензурни материали или съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се преструвате, че сте някой друг от вас, или по друг начин да ни подведете или да ни подведете или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Подаването на лична информация през магазина се регулира от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, разходите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително и след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме никакво задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или във всеки свързан с нея уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако това не се изисква от закона. Не трябва да се прави конкретна актуализация или дата на опресняване, приложена в Услугата или на друг свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ
В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да привлича други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) да нарушават международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на другите; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, унижават, заплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представят невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще се използва или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (k) да се намесва или да заобикаля защитните характеристики на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да отменим услугата по всяко време, без да ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (с изключение на случаите, изрично посочени от нас), предоставени "както са" и "налични" за вашата употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от какъвто и да е вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за конкретна цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай ToolsMag, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба, иск или пряко, непряко, инцидентно, наказателно, специално или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни вреди, независимо дали въз основа на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използване на някоя от услугите или продуктите, закупени чрез услугата, или за всяко друго искане, свързано по някакъв начин с използването на услугата или друг продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание, или загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на всяко съдържание (или продукт), публикувано, предавано или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомено за тяхната възможност. Защото някои държави или юрисдикции правят не допускат изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност се ограничава до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да държите безвреден ToolsMag и нашите родители, дъщерни дружества, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на тези Условия за ползване или от документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ДОСТЪПНОСТ
В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за неправомерна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнявана в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Тази услуга не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Задълженията и задълженията на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на този договор за всички цели.
Тези Общи условия са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да ползвате нашите услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наша преценка не успеете или ако подозираме, че сте се провалили, за да спазвате някое условие или условие на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми към и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Неспособността ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, като заменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкуват срещу съставящата го страна.

РАЗДЕЛ 18 - ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Тези Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА
Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услуга след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

Сравняване на продукти

{"one"=>"", "other"=>""}

Call Us